ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Özel öğrenme güçlüğü, bireylerin performansının yaşıtlarına ve zekasına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, konuşma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanlarından birinde ya da birkaçında ortaya çıkabilir. Çocuğun eğitim performansını ya da sosyal uyumunu olumsuz etkiler.

Nörolojik kaynaklıdır ve normal ya da normal üstü zekaya sahip çocuklarda görülür. Kesinlikle zeka geriliği değildir. Görme, işitme, zeka yetersizlikleri; çevresel, kültürel ya da ekonomik yetersizlikten kaynaklanan durumları kapsamaz. ÖÖG tanısı almış bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile birlikte görülebilir ancak bu ikisi kesinlikle farklı bozukluklardır.

Özel öğrenme güçlüğü, Konuşmada gecikme, telaffuz sorunları

Okul başarıları genel olarak düşüktür. Yaşanılan başarısızlık ve hayal kırıklığı bazen kaygı bozukluğuna ya da özgüven eksikliğine neden olabilmektedir. Genellikle ilkokul başlayınca ortaya çıkar. Ancak okulöncesi dönemde de erken belirtiler gösterir. Öğrenme güçlüğünün, öğrenme bozukluğunun erken tanılanması oldukça önemlidir. Tanı erken konur ve uzmanlardan gerekli yardım alınırsa bu çocuklar yaşıtlarına yetişerek gerçek potansiyellerini gösterebilirler.

Çocuklarda öğrenme güçlüğü belirtileri:

 •     Konuşmada gecikme, telaffuz sorunları, konuşurken hecelerin yerlerini değiştirme varsa,
 •     Kelime dağarcığı yaşına uygun değilse; sözcük bulmada ve isimlendirmede güçlük yaşıyor ve temel sözcükleri karıştırıyorsa (gelmek, vermek, yemek gibi)
 •     Sözel olarak verilen yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük yaşıyorsa,
 •     Kafiyeli sözcüklerde, harf-ses ilişkisi öğrenmede güçlük yaşıyorsa,
 •     Renk, sayı, harf ve kavramlarını öğrenmede güçlük yaşıyorsa,
 •     Geometrik şekilleri çizerken zorlanıyorsa,
 •     Dikkat ve konsantrasyon problemi yaşıyorsa,
 •     Yönleri karıştırıyor, zaman ve mekan sorunları yaşıyorsa,
 •     Kalemi hatalı tutuyorsa ve el tercihi net olarak gerçekleşmemişse,
 •     Yaşıtlarıyla ilişki kurmakta ve sürdürmekte güçlük yaşıyorsa,
 •     Plan yapmakta güçlük yaşıyor ve düşünmeden harekete geçiyorsa,
 •     Sakarlıklar ve kazalar sık tekrarlıyorsa,
 •     Topu takip etmek, ip atlamak, bisiklete binmek gibi koordinasyon gerektiren etkinliklerde zorlanıyorsa,

Çocuğunuz öğrenme güçlüğü ve öğrenme bozukluğu açısından risk altında demektir. Bir an önce bir uzman ile işbirliğine girerek öğrenme güçlüğü yönünden değerlendirilmesi yapılmalı ve olası bir sorun erkenden tespit edilerek çocuğunuza uygun programlar oluşturulmalıdır.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır:

 •     Disleksi: Okuma alanında güçlük (en sık görülen tipi)
 •     Disgrafi: Yazı alanında güçlük
 •     Diskalkuli: Matematik alanında güçlük

Disleksi ve Disgrafi Nedir?

(Okuma ve yazma alanında)

Okurken harflerin ya da sayıların yönünü ters yazma, kelimeleri sondan başa doğru yazma, kelimeleri tersten okuyup yazma, noktalı noktasız harfleri karıştırma, harf atlayarak eksik yazma ya da fazladan kelime ekleme, okuyken ya da yazarken harfleri karıştırma (b ile d gibi), okurken konsantrasyon problemi yaşama ve sıklıkla bulundukları yeri kaybetme ya da satır atlama, yazarken çok çabuk yorulma ve sıkılma görülebilir.

Diskalkuli Nedir?

(Matematik alanında)

Matematik ve sayı sembollerini öğrenmede güçlük, dört işlemde sıkıntı yaşama, problemlerde işlem yapmada zorlanma, özellikle çarpım tablosunu ezberlemede güçlük görülebilir.

Diğer Alanlarda:

Zaman kavramında sıkıntılar yaşanabilir. Dün, bugün, yarın kavramlarını zor öğrenme, doğru kullanmama, saati öğrenmede zorluk yaşanabilir. Yön kavramlarını geç öğrenme (sağ-sol), alfabenin harflerini öğrenememe ya da yarısından çoğunu sıralamada karışıklık, günleri, ayları, mevsimleri öğrenmede güçlük, seyrettiği bir filmi ya da yaşadığı bir olayı anlatırken oluş sırasıyla anlatmada güçlük görülebilir.

DİSLEKSİNİN OLUMLU YANLARI:

 •     Yaratıcı,
 •     Görsel-mekansal beceriler (3 boyutlu düşünebilme),
 •     Etkin bir görsel düşünme yetisi,
 •     Görsel sanatlar,
 •     Beklenmeyen bağlantıları görebilme,
 •     Farklı düşünebilen kişiler,
 •     Problem çözme yetisine sahip olan kişiler,
 •     Şiir yazma,
 •     Duygusal zeka,

NELER YAPMALISINIZ?

Her çocuk farklıdır. Her çocuğun öğrenme güçlüğü alanı da farklıdır. Çocuğunuzun güçlü ve güçsüz olduğu alanları belirleyin. Bu çocuklar ne kadar belli etmeseler bile güçlüklerinin ve okuma yazma konusunda sınıftaki diğer arkadaşlarının gerisinde olduklarının farkındadırlar. Kendilerini kötü hissederler. Bu sebeple derslerden kaçınma davranışı görülür ve okula gitmekte isteksizlik yaşanır.

Sınıf öğretmeniyle hemen görüşmeli ve onun görüşlerini almalısınız. İlgili uzmanlarla görüşüp destek almalısınız. Ne kadar önce davranırsanız, çocuğunuzun yaşıtlarına yakalama  şansı o kadar artar. Çocuğunuzun başarılı olduğu diğer alanları keşfedin. Bu başarılarını ön plana çıkarın. Onun çok başarılı olabileceği, özgüvenini destekleyebileceği bir alan seçin. Başarısız olduğu konularda onu eleştirmeyin, yermeyin. Evde mutlaka destek sağlayın.

Öğrenme güçlükleri tipleri (Disleksi, Disgrafi, diskalkuli) tıbbi anlamda tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir. Herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Bu çocuklar için özel yapılandırılmış eğitimler ve teknikler uygulanmalıdır. Psiko-eğitsel bir yaklaşımla ele alınmadığı taktirde kendiliğinden düzelmez, bunun için özel eğitimler gerekir.

Önemli Bilgiler :

En iyi Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi Ankara programına sahip eğitim kurumlarından en önemlisi olan Fatih Gama Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi , Ankara Etimesgut Sincan adresinde yer almaktadır. Ayrıca Etimesgut, Sincan, Eryaman, Fatih, Törekent, Yenikent, Yapracık, Turkuaz bölgelerine hizmet vermekte olan eğitim kurumumuzda servis imkanı bulunmaktadır.