Dil Konuşma Güçlüğü Özel Eğitim Merkezi Sincan

Fatih Gama Özel Eğitim Merkezi olarak Dil Konuşma Güçlüğü Özel Eğitim hizmetleri ile dil konuşma güçlüğü çeken bireylerin hayatlarını daha iyi bir hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Alanlarında  uzman eğitim kadromuz ve özel eğitime çok uygun eğitim kurumumuzda dil konuşma güçlüğü eğitimleri veriyoruz.

Dil Konuşma Güçlüğü Özel Eğitimi ile ilgili bilinmesi gereken kavramlar:

Konuşma Bozuklukları

Apraksi: Söylenen hareketi veya kelimeyi yapamama yerine getirememe demektir. (Motor konuşmabozukluğu)

Dizarteri: Konuşma ile ilgili kasların zayıflığı ya da aşırı gerginliği nedeniyle telaffuz bozukluğudur.

Orofasiyel miyofonksiyonel bozukluğu: Emme, çiğneme, yutma vb. birçok etkenden etkilenen ancak uyum ve denge içerisinde bir çalışma sergilemeyen farklı sistemler bütünlüğünün bozukluğudur.

Artikülâsyon: Sesler yanlış telaffuz edilir veya başka seslerle değiştirilir, sesin telaffuzunun kaybı vb. ortaya çıkan iki türü vardır. Mekanik artikülasyon – Fonksiyonel artikülasyon

Kekeme: Kramp şeklinde konuşmanın uzatılması, tekrarlanması veya kilitlenmesi demektir.

Ses: Ses sisteminin bozukluğundan veya değişikliğinden ortaya çıkan hırıltılı ses zayıflığı, ses uyumsuzluğu vb. şeklinde ifade edilir.

dil konuşma güçlüğü, Konuşma Bozuklukları, Dil Bozuklukları, İletişim Bozuklukları

Dil Bozuklukları

Okul öncesi dil bozukluğu: İletişim ve anlamaya yönelik orojenik, beyinsel vb. nedenlere dayalı bir hastalık veya yetersizlik durumlarından kaynaklı olmasından doğan sorunlara denir.

Öğrenme engelleri: Davranışta ve yaşantıda yapılan her türlü değişikliklerin kalıcı olmamasına ve tutarlılık gözlemlenmemesine öğrenme engelli denir.

Seçici mutizm: Konuşan bir çocuğun çeşitli ortamlarda, konuşması beklenen durumlarda konuşmayı her şart altında reddetmesine seçici mutizm denir.

Erken Teşhis

Konuşma, dil, ses ve işitme bozukluğu: Konuşma doğum sonrası en önemli nimet olarak öğrenilen bir davranıştır. Onun hızlı ve çabuk gelişmesi için işitme duyusunun normal olması gerekmektedir. Bunun için bebeklerde hemen doğduktan sonra işitme testi yapılmalıdır ve dört yaşına kadar işitme testinin takip edilmesi gerekir. Bebeklerin ilk işitme testinin (OAE) incelenip işitme kaybı olduğunun tespit edilmesinin arkasından ortaya çıkan belirtilere erken teşhis denir. Bu durumdan sonra yapılan işlemlere erken müdahale denir.

Tıbbi ve Gelişim Koşulları

Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu: Çocuklarda aşırı hareketlilik nedeni ile dikkat ve konsantrasyon eksikliği ile ortaya çıkan bir sorundur. Belirtileri şunlardır;

 •     Dikkat ve konsantrasyon gereken oyun ve faaliyetlerde başarısız olmak,
 •     Devamlı hareket halinde bulunmak,
 •     Beş dakikadan fazla bir yerde duramamak,
 •     Dış seslerden hızlı etkilenip aşıl meşguliyetten kopmak,
 •     Oyun ve işler arasında hızlı geçişler yapmak,
 •     Bir etkinlik bitmeden diğerine geçmek,
 •     Unutkanlık,
 •     Sık sık hata yapmak ve düzeltememek,
 •     Sohbet esnasında dalgınlık, anlatılanları akılda tutamamak,
 •     Görev ve sorumlulukları sürekli ertelemek.

Travmatik beyin hasarı: Kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması ya da bir nesnenin kafa tasını delerek beyin dokusuna zarar vermesinden sonra ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır.

Otizm: Bu hastalık yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan bir problem olarak gelişim, iletişim ve sosyal alanda yaşanan etkileşim bozukluğudur.

Yarık dudak ve damak (Tavşan dudak): Yarık dudak ve damak hastalığı ortalama 1/1000 doğumda görülen ve bebeğin anne karnında gelişim sırasında, 8-12. Haftalarda ortaya çıkan bir durumdur.

Kısa dil bağı (Ankiloglossi): Doğumsal bir hastalık olarak ortaya çıkar. Çocuk dilini dışarıya çıkarırken dilin ucu ikiye ayrılır ve dil üstteki dişlere yetişemez.

Sağ yarım küre beyin hasarı: Beynin yarım küreleri vücudun tam tersini kontrol eder. Mesela sağ yarım küre vücudun sol yarısından sorumludur. Ana dil öğretimi sağ yarım küre üzerinden sağlanmaktadır.

İletişim Bozuklukları

Sözel anlatım bozukluğu: Bu çocuklarda dilin alıcı kısmı yaşına uygun bir performans sergilerken ifade edici dil kısmı ise yaşının gerisindedir.

İdrak bozukluğu: İdrak bozukluğu olan kişilerde dili anlamada sorun yaşanmaktadır. Dil algılama bozukluğu tahmini yaygınlık oranı %1-%13 arasında değişmektedir.

Konuşma Bozuklukları

 •     Çocuk Çağı apraksi
 •     Dizarteri
 •     Orofosiyal miyofonksiyonel bozukluklar
 •     Konuşma sesi bozuklukları
 •     Kekemelik
 •     Ses
 •     Afazi

Dil Bozuklukları

 •     Okul öncesi dil bozuklukları
 •     Öğrenme engelleri
 •     Seçici mutizm

Erken Teşhis

 •     Konuşma, dil ve işitme bozukluklarının erken tanımı

Tıbbi ve Gelişim Koşulları

 •     Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 •     Otizm
 •     Yarık dudak ve damak
 •     Kısa dil bağı
 •     Sağ yarım küre beyin hasarı
 •     Travmatik beyin hasarı

İletişim Bozuklukları

 •     Sözel anlatım bozukluğu
 •     İdrak bozukluğu